सेवा विवरण

VDRL (VENERAL DISEASE RESEARCH LABORATORY)

VDRL (VENERAL DISEASE RESEARCH LABORATORY)

Rs.274 Rs.304

सिफिलिस ब्याक्टेरियम ट्रेपोनेमा पाल्लिडमबाट सिर्जित एक संक्रमण हो जुन धेरैजसो यौनसम्पर्कको कारण फैलिन्छ, जस्तैः सिफिलिस फोकासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कको माध्यमबाट । यो फोका कडा, उठेको र नदुख्ने प्रकारको हुन्छ । धेरैजसो सिफिलिस परीक्षणहरूले रगतमा एन्टीबडीको पहिचान गर्दछन् जुन टी पाल्लिडम संक्रमणको प्रतिक्रियास्वरुप निर्माण भएका हुन्छन् ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

सिफिलिस ब्याक्टेरियम ट्रेपोनेमा पाल्लिडमबाट सिर्जित एक संक्रमण हो जुन धेरैजसो यौनसम्पर्कको कारण फैलिन्छ, जस्तैः सिफिलिस फोकासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कको माध्यमबाट । यो फोका कडा, उठेको र नदुख्ने प्रकारको हुन्छ । धेरैजसो सिफिलिस परीक्षणहरूले रगतमा एन्टीबडीको पहिचान गर्दछन् जुन टी पाल्लिडम संक्रमणको प्रतिक्रियास्वरुप निर्माण भएका हुन्छन् ।

सम्बन्धित सेवाहरु