सेवा विवरण

VITAMIN B12

VITAMIN B12

Rs.1395 Rs.1550

यसले रक्तअल्पता वा न्यूरोप्याथीको कारणहरु पत्ता लगाउन, केही मानिसमा पोषणको स्थिति मूल्यांकन गर्न, भिटामिन बी१२ को लागि उपचारको प्रभावकारिता निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

यसले रक्तअल्पता वा न्यूरोप्याथीको कारणहरु पत्ता लगाउन, केही मानिसमा पोषणको स्थिति मूल्यांकन गर्न, भिटामिन बी१२ को लागि उपचारको प्रभावकारिता निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु