सेवा विवरण

VITAMIN B12 + FOLIC ACID (Macrocytic Anemia Panel)

VITAMIN B12 + FOLIC ACID (Macrocytic Anemia Panel)

Rs.3240 Rs.3600

स्वास्थ्यलाई निरन्तरता दिनको लागि उचित मात्रामा भिटामिनको स्तर उपयुक्त हुन्छ । यो प्याकेजमा भिटमिन बी १२ को स्तर र फोलिक एसिड निर्धारण गर्ने लगायतका परीक्षणहरू हुन्छन् ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

स्वास्थ्यलाई निरन्तरता दिनको लागि उचित मात्रामा भिटामिनको स्तर उपयुक्त हुन्छ । यो प्याकेजमा भिटमिन बी १२ को स्तर र फोलिक एसिड निर्धारण गर्ने लगायतका परीक्षणहरू हुन्छन् ।

सम्बन्धित सेवाहरु