सेवा विवरण

VITAMIN D (25- HYDROXY VITAMIN D3)

VITAMIN D (25- HYDROXY VITAMIN D3)

Rs.1980 Rs.2200

तपाईमा भिटामिन डी कमी छ छैन, तपाईले भिटामिन डी खुराक लिँदै हुनुहुन्छ भने यो पर्याप्त छ छैन भनी निर्धारण गर्न यसले मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

तपाईमा भिटामिन डी कमी छ छैन, तपाईले भिटामिन डी खुराक लिँदै हुनुहुन्छ भने यो पर्याप्त छ छैन भनी निर्धारण गर्न यसले मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु