सेवा विवरण

VITAMIN D PLUS (VITAMIN D, 25-HYDROXY VITAMIN D3,Calcium, PHOSPHORUS, PTH INTACT)

VITAMIN D PLUS (VITAMIN D, 25-HYDROXY VITAMIN D3,Calcium, PHOSPHORUS, PTH INTACT)

Rs.2880 Rs.3200

स्वास्थ्यलाई निरन्तरता दिन उचित मात्रामा भिटामिनको स्तर उपयुक्त हुन्छ । यो प्याकेजमा तपाईको हड्डीको स्वास्थ्य निर्धारण गर्ने लगायतका परीक्षणहरू हुन्छन् । यसले तपाईको रगतमा खनिजको स्तरहरू मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

स्वास्थ्यलाई निरन्तरता दिन उचित मात्रामा भिटामिनको स्तर उपयुक्त हुन्छ । यो प्याकेजमा तपाईको हड्डीको स्वास्थ्य निर्धारण गर्ने लगायतका परीक्षणहरू हुन्छन् । यसले तपाईको रगतमा खनिजको स्तरहरू मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु