सेवा विवरण

WIDAL AGGLUTINATION

WIDAL AGGLUTINATION

Rs.331 Rs.368

विदाल परीक्षण एउटा त्यस्तो विधि हो जसको प्रयोग आँतको ज्वरोको (यसलाई टाइफाइड ज्वरो पनि भनिन्छ) सम्भावित निदानको लागि गरिन्छ । यद्यपि यो परीक्षण अमेरिका र अन्य विकसित देशहरूमो त्यति धेरै गरिँदैनन्, तर धेरै विकासशील देशहरूमा यसको प्रयोग अझैपनि गरिन्छ जहाँ आँतको ज्वरो स्थानीय रुपमा फैलिएको हुन्छ र छिटो, सस्तो परीक्षण विकल्पहरूको प्रयोगमा सीमित स्रोतहरू भए पुग्छन् । यो विधि गर्नलाई सजिलो भएतापनि विदाल परीक्षणको भरपर्दोपनको बारेमा चासोहरू रहन्छ । यो टाइफाइड ज्वरोको लागि खास होइन र व्यक्तिमा संक्रमण नभएको अवस्थामा पनि यसले पोजेटिभ देखाउन सक्छ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

विदाल परीक्षण एउटा त्यस्तो विधि हो जसको प्रयोग आँतको ज्वरोको (यसलाई टाइफाइड ज्वरो पनि भनिन्छ) सम्भावित निदानको लागि गरिन्छ । यद्यपि यो परीक्षण अमेरिका र अन्य विकसित देशहरूमो त्यति धेरै गरिँदैनन्, तर धेरै विकासशील देशहरूमा यसको प्रयोग अझैपनि गरिन्छ जहाँ आँतको ज्वरो स्थानीय रुपमा फैलिएको हुन्छ र छिटो, सस्तो परीक्षण विकल्पहरूको प्रयोगमा सीमित स्रोतहरू भए पुग्छन् । यो विधि गर्नलाई सजिलो भएतापनि विदाल परीक्षणको भरपर्दोपनको बारेमा चासोहरू रहन्छ । यो टाइफाइड ज्वरोको लागि खास होइन र व्यक्तिमा संक्रमण नभएको अवस्थामा पनि यसले पोजेटिभ देखाउन सक्छ ।

सम्बन्धित सेवाहरु