स्टोर लोकेटर

तपाईंको शहरमा स्टोर खोज्नुहोस्:

Store Location Image

SAFFAL MEDICAL CENTER

शहर: Kathmandu

ठेगाना: Sinamangal, Near KMC

घरमा संकलन उपलब्धता: No

Store Location Image

PRATYUSH CLINICAL PATHOLOGY

शहर: Jorpati-7, Kathmandu

ठेगाना: Jorpati-7, Kathmandu

घरमा संकलन उपलब्धता: No

Store Location Image

NIST DIAGNOSTIC

शहर: Thapathali,Kathmandu

ठेगाना: Thapathali Chowk

घरमा संकलन उपलब्धता: No

Store Location Image

EVEREST MEDICO

शहर: Birgunj

ठेगाना: Hospital Line Birgunj

घरमा संकलन उपलब्धता: Yes

Store Location Image

SUNAULO BHABISHYA

शहर: Hetouda

ठेगाना: Near Makawanpur Sahakari Hospital

घरमा संकलन उपलब्धता: No

Store Location Image

CHAKRADEV POLYCLINIC

शहर: Nuwakot

ठेगाना: Bidur, Nuwakot

घरमा संकलन उपलब्धता: No

Store Location Image

WELLCARE DIAGNOSTIC

शहर: Lalitpur

ठेगाना: Opposite Patan Hospital, Lalitpur

घरमा संकलन उपलब्धता: Yes

Store Location Image

SCIENTIFIC RELIABLE LAB

शहर: Biratnagar

ठेगाना: Opposite to Koshi Hospital,Biratnagar

घरमा संकलन उपलब्धता: Yes